Struktør (Anlægsstruktør)

Vil du have en erhvervsuddannelse med varieret udendørs arbejde, gode job muligheder og hvor dagen byder på etablering af fortove, cykelstier, forsyningsledninger, arbejde med store og små maskiner og meget andet? Så er anlægsstruktør noget for dig.

Bliv anlægsstruktør nu.

Uddannelsen er for dig, som vil arbejde udendørs, med maskiner, sten og fliser, kloakering og anlæg i både det offentlige rum og den private have.  Anlægsstruktøren har forskellige arbejdsopgaver og arbejdssteder. Som anlægsstruktør sørger du for, at gøre det hele klar til byggeri. Du skal grave jorden, flytte og planere den. Du skal lægge dræn, støbe fundamentet i beton, og etablere fortove, pladser, og anlægge cykelstier. Du skal også lægge betonbelægninger, etablere veje og jernbaner og kloak- og forsyningsledninger. Derudover kommer du til at køre både store og små maskiner, lige fra en rendegraver til en pladevibrator.

Du er ofte den første, der kommer på byggepladsen, så du skal have et godt overblik og være god til at samarbejde med andre fra forskellige brancher som for eksempel murer, tømrer eller byggeledere. Men du skal også kunne arbejde selvstændigt og være god til at planlægge din egen arbejdsdag.

Arbejdet som anlægsstruktør er meget selvstændigt, og du skal være klar til at tage ansvar og have et godt overblik.

BÅDE PÅ SKOLE OG I VIRKSOMHED
På uddannelsen til anlægsstruktør veksler du mellem skoleophold og praktik. Du har mulighed for, at komme i skolepraktik på uddannelsen, og skolepraktikken til hovedforløbet foregår her på Selandia.

FAG
Du får undervisning i materialer, tegningsforståelse, kloakering og meget andet. Du kommer til at arbejde projekt- og helhedsorienteret med opbygning af forskellige belægningstyper, rørlægning, maskinkørsel og vedligeholdelse. Du kommer også til at udføre mindre støbe opgaver, opmåling og afsætning. Der ud over, skal du blandt andet bestå matematik og teknologi på F-niveau, have kurset Vejen som arbejdsplads, 1. hjælp, og et sikkerhedskursus i Epoxy.

KAN JEG LÆSE VIDERE?
Ja – som anlægsstruktør kan du videreuddanne dig til: Byggeteknikker, Konstruktør, Ingeniør og Arkitekt.

 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse):

Prøv brobygning på Landbrugs- & Gartnerskolen

Prøv introduktionskursus på Landbrugs- & Gartnerskolen

Uddannelsesforløb

Grundforløb 1, skal du tage på Selandia, Bredahlsgade 1B.

Grundforløb 1 (20uger)
På grundforløb 1 får du både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for din fagretning. Du lærer noget om arbejdspladsen, samarbejde, kommunikation og dokumentation. Undervisningen er praktisk og projektorienteret, hvor du bruger din nye viden til at løse praktiske opgaver. Du skal være med på forskellige projekter som energi-, bro-, lampe- og katapultprojekt.
Du lærer også om de forskellige erhvervsuddannelser, du kan vælge imellem. Du stifter bekendtskab med andre fag, der ligner dit, så du er rustet til at vælge efter grundforløb 1. Du har altså et halvt år til at blive afklaret og beslutte, hvilken uddannelse du vil fortsætte med.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har taget.

Grundforløb 2
På skolen arbejder du med praktiske opgaver, hvor du bruger de mest almindelige materialer fra byggebranchen. Du kommer til at arbejde med store og små byggeprojekter, hvor du bliver ansvarlig for flere forskellige opgaver samtidigt. Du kan både arbejde med at opbygge forskellige belægnings typer, at lægge rør, at køre maskiner og vedligeholde dem. Du kommer også til at udføre mindre støbe opgaver, opmåling og afsætning. Derudover, skal du blandt andet bestå matematik og teknologi på F-niveau, have kurset Vejen som arbejdsplads, du skal have førstehjælp og et sikkerhedskursus i Epoxy.

Hovedforløb
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Hovedforløbene på skolen giver dig viden om arbejdsprocesser på byggepladsen, og arbejdsmetoder generelt. Du får indgående kendskab til materialer, tegningsforståelse, kloakering og meget andet. Du lærer også at kvalitetssikre dit arbejde. Du arbejder helheds- og projektorienteret, så almene fag hænger sammen med de praktiske fag.

Varighed

Anlægsstruktøren tager 4 år og 6 måneder inklusive grundforløb.

EUX

Du har mulighed for at tage EUX i forbindelse med, at du tager din uddannelse som anlægsstruktør. Det giver dig flere videreuddannelses muligheder. På grundforløb 2 skal du have følgende fag som EUX elev, inden du starter på hovedforløbet: Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Matematik, Teknologi og Fysik, alle på C-niveau.

Hvad er EUX og hvad kræver det?

Specialer

Når du har gennemført Grundforløb 1, kan du vælge mellem følgende specialer:

• Anlægsstruktør
• Bygningsstruktør (Du kan tage dit hovedforløb i Roskilde eller på Next i København.)
• Brolægger (Du kan tage dit hovedforløb på Next i København.)

Som anlægsstruktør skal du sørge for at gøre klar til byggeri. Du skal grave jorden, flytte og planere den. Du skal lægge dræn, støbe fundamentet i beton, og lægge betonbelægning som for eksempel fliser.
Som bygningsstruktør arbejder du mest med byggeri over jorden. Det kræver kendskab til de materialer, som bruges til kældre, trapper og mure, vejbroer og motorveje og meget mere..
Som brolægger skal du have kendskab til arbejdet med veje, torve og pladser. Det kan være flisebelægninger, kantsten og udsmykningsopgaver i beton, brosten og kantsten.

Praktik

Uddannelsen som anlægsstruktør er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde fra 15 uger til 23 uger hos praktik virksomheden. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelige uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et Praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads.

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, kan du komme i skolepraktik i Selandias praktikcenter. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i erhvervspraktik.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan hjælpe dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.

Brug for hjælp til at finde en praktikplads? Kontakt Praktikcentret

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen her:
Adgangskrav til uddannelsen
Adgangskrav hvis uddannelsen kan tages med EUX

Adgangskrav til uddannelsen

Adgangskrav hvis uddannelsen kan tages med EUX

Erhvervsuddannelse for voksne (EVU)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Hvis du er fyldt 25 år, kan du blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn.

Sådan kommer du i gang for dig over 25 år

Job- og videreuddannelse

Job:
Der er stor mangel på anlægsstruktører, så du får gode muligheder for både at finde en praktikplads eller et job, når du er færdig med din uddannelse.

Videreuddannelse:
Med et svendebrev har du adgang til uddannelserne, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og Bygningskonstruktør.
Hvis du har gennemført en EUX som en del af din erhvervsuddannelsen, har du mulighed for at starte direkte på ingeniør- og arkitektuddannelser. Du kan også vælge at supplere din uddannelse med enkelte fag fra gymnasierne og på sigt tage en videregående uddannelse.

Økonomi- og udstyr

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft.

Når du begynder på skolen, skal du også købe en ”startpakke”. I startpakken får du de fagbøger, som du skal bruge under uddannelsen, og det personlig arbejdstøj og udstyr, som du får brug for ved motorsavs- og kratryder arbejde. Startpakken koster 1200 kroner og kan købes på skolen.

Ansøgning og optagelse

Hvis du har nogle spørgsmål, eller bare gerne vil vide mere om uddannelse, kan du kontakte vores studievejledere. Er du allerede klar til at tilmelde dig, så gå direkte ind på www.optagelse.dk og ansøg (se link nedenunder).

Søg optagelse på Optagelse.dk

Ring til en studievejleder, hvis du har spørgsmål