Automatiktekniker

Uddannelsen til automatiktekniker er til dig, der gerne vil arbejde med maskiner, der styrer processer og hvor du er med i opbygning, indkøring og vedligeholdelse af automatiske anlæg.

Automatiktekniker på Selandia i Slagelse

En vigtig del af dine arbejdsopgaver bliver opsætning og vedligeholdelse af automatiske systemer, maskiner og anlæg, der styrer og regulerer opgaver ved hjælp af trykluft (pneumatik) eller væsketryk (hydraulik) og som håndteres ved hjælp af elektronik.

Under uddannelsen til automatiktekniker lærer du maskiner og systemer til styring af processer grundigt at kende. Du møder spændende el-teori, som du siden kommer til at anvende i praksis i virksomheden og kommer til at arbejde med lidt af hvert inden for smede-, industritekniker- og elektrikerfaget.

Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i elektronikvirksomheder, på store skibe m.v. Du kan også blive selvstændig.

BÅDE I VÆRKSTEDET OG I KLASSELOKALET
Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed. På skolen vil du nogle dage have undervisning i værkstedet og andre dage i klasselokalet. I praktikperioderne lærer du alt om håndværket og de arbejdsfunktioner, der hører til arbejdet som automatiktekniker.

FAG
På uddannelsen har du fag som stærkstrøm, elektronik, fejlfinding, robotteknologi, hydraulik og pneumatik, maskin-bearbejdning, fræsning og drejning, men også mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner og elmotorer. Du skal også have fysik, engelsk, iværksætteri og innovation samt produktudvikling og der indgår også matematik og dansk i uddannelsen.

Du kan også tage uddannelsen med EUX: Automatiktekniker med EUX

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Teknik- & Metalskolen

Prøv introduktionskursus på Teknik- & Metalskolen

Uddannelsesforløb

På uddannelsen til automatiktekniker får du en grundlæggende viden om maskiner, der styrer processer, og du lærer, hvordan du installerer og reparerer de forskellige typer maskiner. Du lærer om el, elektronik, automatik, trykluft (pneumatik) eller væsketryk (hydraulik) som findes i bl.a. rulletrapper, elevatorer og anlæg og maskiner til produktion

Uddannelsen består af et grundforløb på 20 eller 40 uger, hovedforløb, praktik og en svendeprøve.

På skolen har du fag som el-lære, stærkstrøm, elektronik, fejlfinding, robotteknologi, hydraulik og pneumatik, maskin-bearbejdning, fræsning og drejning, men også mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner og produktudvikling. Du skal også have fysik, engelsk, iværksætteri og innovation samt produktudvikling og der indgår også matematik og dansk i uddannelsen.
I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet. Undervisningen foregår med løsning af projekter, hvor du får lov at prøve alle de muligheder, som faget byder på.

Du kan afslutte som Automatikmontør, automatiktekniker, automatiktekniker i elevatorbranchen, automatiktekniker i elektrobranchen.

Grundforløb 1
På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Du har både erhvervsfag, grundfag (dansk E eller dansk C) og valgfag.
Erhvervsfagene er generelle fag som arbejdspladskultur, samfund og sundhed og praktikpladssøgning, men du har også fag, som er særlige for uddannelserne i din fagretning. Det er fx faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og samarbejde og metodelære. Valgfag kan være ekstra grundfag som matematik, samfundsfag eller engelsk.

Grundforløb 2
På Grundforløb 2 har du fag, som i 20 uger retter sig direkte mod din uddannelse. På grundforløbet har du fokus på el og elektronik, bearbejdning af jern og maskiner med automatiske systemer. Du lære at opsætte og styrer processer på maskiner og anlæg, der styrer og regulerer opgaver ved hjælp af trykluft (pneumatik) eller væsketryk (hydraulik).

Du afslutter grundforløbet med en prøve, og du får et grundforløbsbevis. Du opnår også kompetencer i førstehjælp, brandbekæmpelse og arbejdsmiljø ved svejsning.

Hovedforløb
Hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleperioder. Her fortsætter arbejdet og din udvikling af viden inden for el, elektronik, automatik, trykluft (pneumatik) eller væsketryk (hydraulik)

Varighed

Automatikmontør: 2 år (trin 1)
Automatiktekniker: 4 år (trin 1+2)
Automatiktekniker i elevatorbranchen: 4 år (trin 1+2)
Automatiktekniker i elektrobranchen: 4 år (trin 1+2)

Specialer

• Automatikmontør: Du lærer blandt andet at opbygge og reparere elektriske motorer og pneumatiske kredsløb.
• Automatiktekniker: Du lærer for eksempel at opbygge og indkøre fuldautomatiske anlæg.
• Automatiktekniker i elevatorbranchen: Du kan arbejde med eftersyn og vedligehold af elevatorer, rulletrapper og rullefortove.
• Automatiktekniker i elektrobranchen: Du specialiserer dig især i automatik i industrien og lærer for eksempel at sætte maskiner op til produktion.

EUX

Automatiktekniker uddannelsen kan også gennemføres som EUX
En EUX-uddannelse er både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse – to uddannelser i en. Det betyder med andre ord, at du både bliver uddannet industritekniker og student.
Når først svendebrevet er i hus, har en EUX-automatiktekniker mulighed for at blive optaget på en videregående uddannelse til for eksempel ingeniør eller maskinmester.

Automatiktekniker med EUX

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Studiemiljø

Studiemiljøet er altafgørende for din trivsel, engagement og læring, og på uddannelsen har vi et godt studiemiljø:
• Det fysiske studiemiljø. Vi har god plads til alle i værkstederne/ lokalerne, og vi har faciliteter, der understøtter undervisningen.
• Det psykiske studiemiljø. Det er vigtigt for os, at du trives i og uden for undervisningen, og der er et godt socialt miljø omkring undervisningen
• De æstetiske rammer (omgivelserne er inspirerende).

Her er plads til alle, og her er rart at være. Både for dig, som er ambitiøs og vil gå talentvejen og dig, som er nysgerrig og gerne vil lære. Vi laver også projekter sammen med andre uddannelser på Selandia.

Vores undervisere står klar til at tage godt imod dig og sørger for, at du bliver mødt med høj faglig kompetence. De har nemlig både en teoretisk og praktisk baggrund, der giver dig den bedste læring og de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af undervisningen.

Praktik

Uddannelsen som automatiktekniker er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelig uddannelsesaftale med praktikstedet.
Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret i linket nederst i boksen.

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik i praktikcentret på Selandia. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik. På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.
Læs mere om praktik i udlandet herunder

Praktik i udlandet

Praktikcenteret

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen (klik på link nederst i denne boks).

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2
• Dansk på E-niveau
• Matematik på E-niveau
• Engelsk på E-niveau
• Fysik på F-niveau

Adgangskrav til uddannelsen

Voksenuddannelse (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.
Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Læs mere her (klik på faneblad "25 eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Der er gode jobmuligheder som automatiktekniker. Du vil typisk arbejde i en moderne virksomhed, som bruger den nyeste teknologi på for eksempel fabrikker, hospitaler eller hos servicevirksomheder, der laver produktionsanlæg til fremstillingsindustrien.

Videreuddannelse
Du kan blandt andet videreuddanne dig til maskinmester, el-installatør, automationsteknolog, energiteknolog, driftsteknolog offshore, IT-teknolog eller til professionsbachelor i eksport og teknologi.
Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Inden du starter på grundforløb 2, skal du anskaffe dig arbejdstøj og sikkerhedssko.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk