Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker (Grundforløb)

Uddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde med entreprenør og landbrugsmaskiner.

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

På uddannelsen lærer du at finde fejl, reparere og udskifte dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger og hydrauliske og elektriske anlæg på landbrugs- og entreprenørmaskiner. Du arbejder med motorer og maskiner, der bruges i parker og haver, inden for landbruget eller byggeriet.

Når du har taget grundforløbet, kan du afslutte som materielmekaniker eller med speciale som entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed eller kranmekaniker. (læs om de forskellige specialer i fanen Specialer).

BÅDE PÅ SKOLE OG I VIRKSOMHED
På uddannelsen til entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker veksler du mellem skoleophold og praktik.

FAG 
Du får undervisning i for eksempel benzin- og dieselmotorer, styretøj og bremser i både landbrugs- og entreprenørmaskiner. Derudover skal du have fag som førstehjælp, arbejdsmiljø, it, Dansk (E-niveau), Matematik (E-niveau), Engelsk (E-niveau) og Fysik (F-niveau).

PRAKTIK
Uddannelsen som entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelige uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et Praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads.

På www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på autoskolen

Prøv introduktionskursus på Autoskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen til Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker lærer dig at finde fejl, reparere og udskifte dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger og hydrauliske og elektriske anlæg på landbrugs- og entreprenørmaskiner.
Du arbejder med motorer og maskiner, der bruges i parker og haver, inden for landbruget eller byggeriet.

Du kan uddanne dig som materielmekaniker eller med speciale som entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed eller kranmekaniker.

Grundforløb 1
På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
På grundforløb 1 får du både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for din fagretning. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er rustet til at vælge efter grundforløb 1.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 bliver mere fagspecifikt, hvor du vil arbejde helheds- og projektorienteret med almene og praktiske fag i 20 uger. På Grundforløb 2 kan du indgå en praktikaftale med en virksomhed.

Hovedforløb
På hovedforløbet veksler du mellem skole og praktik. Hovedforløbene foregår på Erhvervsskolerne Aars.

Varighed

Det speciale du har valgt, afgør længden på din uddannelse som Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker. Længden kan variere, da det er din skole, der tilrettelægger forløbet:

Materielmekaniker: 2 år og 6 måneder (trin 1).

Entreprenørmaskinmekaniker: 4 år og 6 måneder (trin 1 + 2).

Landbrugsmaskinmekaniker: 4 år og 6 måneder (trin 1 + 2).

Landbrugssmed: 4 år og 6 måneder (trin 1 + 2).

Personliftmekaniker: 4 år og 6 måneder (trin 1 + 2).

Kranmekaniker: 4 år og 6 måneder (trin 1 + 2).

EUX

Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. EUX er særligt for den målrettede, fagligt dygtige og energiske elev.

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Specialer

Når du har gennemført grundforløb 1, kan du vælge mellem følgende specialer:

Materielmekaniker
Vælger du specialet materielmekaniker lærer du at efterse og reparere mindre maskiner, der typisk bliver brugt i parker og haver.

Entreprenørmaskinmekaniker
Som entreprenørmaskinmekaniker arbejder du med at reparere og efterse entreprenørmaskiner, der bruges indenfor bygge- og anlægsområdet.

Landbrugsmaskinmekaniker
Som landbrugsmaskinmekaniker lærer du at reparere de maskiner, der bruges i landbrug, skovbrug og gartneri.

Landbugssmed
Du kan også fortsætte som landbrugssmed, hvor du reparere blandt andet landbrugsmaskiner og pumper, men du installerer også rør og svejser dele til forskellige ting i landbruget.

Personliftmekaniker
Du kan også vælge specialet personliftmekaniker, hvor du vil foretage eftersyn, teste og reparere personlifte.

Kranmekaniker
Endelig kan du vælge specialet kranmekaniker og så vil du arbejde med at efterse og reparere kraner, samt hjælpe med at stille dem op.

Praktik

Uddannelsen som entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelige uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et Praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Få hjælp til at finde din praktikplads hos Praktikcentret

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen her:

Adgangskrav til uddannelsen

Adgangskrav for EUX

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Hvis du er fyldt 25 år, kan du blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn.

Sådan kommer du igang for dig over 25 år

Job- og videreuddannelse

Som Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker vil du ofte blive ansat på værksteder, der reparerer og servicerer entreprenør- eller landbrugsmaskiner. Værkstederne kan være selvstændige, eller de kan høre under importører og forhandlere af maskinerne. Som landbrugsmaskinmekaniker kan du for eksempel få arbejde på en maskinstation eller fabrik for landbrugsmaskiner.

Økonomi og udstyr

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft.

Ansøgning og optagelse

Hvis du har nogle spørgsmål, eller bare gerne vil vide mere om uddannelse, kan du kontakte vores studievejledere. Er du allerede klar til at tilmelde dig, så gå direkte ind på www.optagelse.dk og ansøg (se link nedenunder).

Søg optagelse på optagelse.dk