Er du student? Vil du i lære inden for kontor, handel eller detail?

Har du afsluttet en gymnasie-uddan­nelse (hf, htx eller studentereksamen), og vil du gerne hurtigt i gang med en erhvervskarriere? Så tag en uddannelse på Handelsskolen. Grundforløbet varer kun 10 uger!

Bliv EUD student - EUS - på Handelsskolen på Selandia

På EUS (EUD student) har du merkantile grundfag, hvor du får viden om service og økonomi inden for enten kontor, handel eller detail.

Du har følgende fag på EUS (EUD student):

  • Grundforløbsprojekt
  • Afsætning C
  • Informationsteknologi C
  • Erhvervsøkonomi C

Fortsæt på et hovedforløb
Når du starter på grundforløbet har du valgt en erhvervsretning. Du kan vælge mellem kontor, handel eller detail, og du skal aflægge grundforløbsprøve inden for det valgte brancheområde. Se mere om de brancherelaterede uddannelser her på siden. Efter endt grundforløb kan du få læreplads i en virksomhed inden for den valgte branche og derved starte på hovedforløbet. Praktikdelen i virksomheden varer 2 år.

Uddannelsen kan gennemføres som 100% online undervisning eller med 50% online, med fremmødeundervisning i Slagelse og Næstved. 100% fremmøde undervisning kan du få i Næstved.

Om uddannelsen

Uddannelsesforløb

Grundforløb med følgende fag:
Grundforløbsprojekt, Afsætning C, Informationsteknologi C, Erhvervsøkonomi C. 10 uger.

Hovedforløb
Du kan bagefter fortsætte på et hovedforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed i 2 år. Du skal selv søge en praktikplads, men Selandias praktikcenter hjælper dig gerne med at søge. Da du har høje niveauer i fagene, har du adgang til alle specialer på hovedforløbet.

Varighed

Et grundforløb på handelsskolen varer normalt 2 år, men med din hf- eller studentereksamen i bagagen skal du kun gå i skole i 10 uger. Du kan efterfølgende tage et hovedforløb, hvor du er i praktik i 2 år i en virksomhed.

EUX

EUS (EUD student) kan ikke gennemføres med EUX.

Praktik

Vælger du hovedforløb, skal du 2 år i praktik i en virksomhed. Du skal selv søge en praktikplads, men Selandias praktikcenter hjælper dig gerne med at søge (se link nederst).

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikcenteret

Økonomi

Du får SU, mens du går i skole. I praktikperioden får du løn af din virksomhed. Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed og er i praktik, når du begynder på de 10 ugers skoleophold, får du løn både når du er i skole, og når du er i praktik.

Adgangskrav

- Gymnasial uddannelse (HTX, STX eller HF)
- Bestået dansk og matematik fra gymnasiet eller folkeskolen

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på EUS (EUD student) skal du lave en ansøgning via www.optagelse.dk
Her skal du søge en almindelig HG uddannelse og i noterne notere, at du har bestået en gymnasial uddannelse og derfor ønsker EUD student.

optagelse.dk