Erhvervsuddannelse med EUX

EUX - to uddannelser i én

EUX giver dig det bedste fra to verdener. Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev eller et uddannelsesbevis, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. 

Du kan vælge mellem to EUX uddannelsesretninger: Teknisk erhvervsuddannelse med EUX og EUX business. Begge uddannelser kræver, at du er målrettet, fagligt dygtig og energisk.

Vælg din baggrund her og læs mere om adgangskrav, og hvordan uddannelsen folder sig ud undervejs.

9./10. klasse

 • Det er MINDRE end et år siden, at du har afsluttet 9. klasse/10. klasse, og du starter direkte på erhvervsuddannelsen (senest i august året efter).  

OPTAGELSESKRAV TIL UDDANNELSEN
Mange af optagelseskravene til EUX og til en traditionel erhvervsuddannelse er ens. På en erhvervsuddannelse med EUX vil du stadig arbejde meget praktisk, men du skal også kunne lide at læse og lave lektier. Du skal også interessere dig for matematik, engelsk og samfundsfag.

For at blive optaget på uddannelsen, skal du opfylde kravene ved ENTEN punkt A ELLER punkt B.

A

 • Du har afsluttet 9. klasse/10. klasse
 • Du har bestået afgangsprøven i dansk og skriftlig matematik i 9. klasse/10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag (ellers skal du til optagelsesprøve på erhvervsskolen) 
 • Lærerne på din skole skal vurdere, at du er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse

ELLER

B

 • Du har afsluttet 9. klasse/10. klasse
 • Du har en praktikplads-aftale med en virksomhed fra start 

Hvis du allerede fra start har en praktikaftale med en virksomhed, kan du vælge at starte i praktik i virksomheden eller i mesterlære. Så ser dit uddannelsesforløb lidt anderledes ud – læs mere om mesterlære og praktikvejen 

 

SÅDAN SER DIN UDDANNELSE UD
EUX business
På Selandia kan du starte på disse EUX business uddannelser under fagretningen EUX, kontor, handel og forretningsservice:

 Uddannelsesforløb

Med en 4-årig EUX business får du både et uddannelsesbevis og muligheden for at fortsætte på en videregående uddannelse. Du kan også vælge at ”hoppe af” fra EUX efter 2 år og søge ind på en videregående uddannelse – for eksempel et erhvervsakademi eller CBS. På den måde får du dog ikke et uddannelsesbevis.

Uanset hvad du vælger, har du som noget særligt på  EUX business et EUX studierettet år. Her har du fag, som kvalificerer dig til at kunne læse videre på en videregående uddannelse. Du får et eksamensbevis svarende til en gymnasiel uddannelse. 

Teknisk EUX
Selandia tilbyder disse tekniske erhvervsuddannelser med EUX: 

Fagretning: EUX, teknologi, byggeri og transport

 
Fagretning: EUX, fødevarer, jordbrug og oplevelser

 

Uddannelsesforløb

I et EUX-forløb gennemfører du den fulde skoleundervisning fra den ordinære erhvervsuddannelse. Derudover har du på både grundforløb 1, grundforløb 2 og i hovedforløbet fag på gymnasialt niveau. 

Hvor mange forsøg har du?
Du kan kun starte på grundforløb 1 én gang. Stopper du på uddannelsen, før du har gennemført grundforløb 1, kan du ikke starte igen senere. I stedet skal du starte på grundforløb 2 (se faneblad ”9. /10. klasse  + 1 år”).

GRUNDFORLØB 1
Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge et hovedområde og en fagretning i dit EUX forløb. Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Hovedmråde og fagretninger på Selandia EUX på Selandia - hovedområder og fagretninger

Først efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig. Ind til da vil lærere og studievejledere løbende tale med dig om dit uddannelsesvalg, så du er sikker på at få den uddannelse, der passer til dig og dine kompetencer.

I grundforløb 1 får du både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for den fagretning, du har valgt. Undervisningen er praktisk orienteret, hvor du bruger din nye viden til at løse praktiske opgaver. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er bedre rustet til at vælge uddannelse efter grundforløb 1.

Læs mere om de enkelte uddannelser på Selandia her: Uddannelsesoversigt

GRUNDFORLØB 2
Inden du starter på grundforløb 2, vælger du, hvilken uddannelse med EUX du gerne vil starte på – for eksempel tømrer med EUX, industritekniker med EUX eller kontor- eller salgsassistent med EUX. I grundforløb 2 har du både praktiske og teoretiske fag, der er skræddersyede til den uddannelse, du har valgt.
Vil du vide vide mere om din drømmeuddannelse, så klik her

På grundforløb 2 søger du også en praktikplads. Du finder selv en praktikplads, men Selandia hjælper dig med, hvordan du søger. 

HOVEDFORLØB
Hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på skolen. Har du ikke fundet en praktikplads, kommer du i skolepraktik, der koordineres af Selandias Praktikcenter 

På hovedforløbet har du almene grundfag, områdefag (det vil sige særlige fag for din uddannelse) og specialefag rettet mod valgfagene.

VIL DU VIDE MERE?
Selandias centrale studievejleder er klar til at hjælpe dig. Se kontaktoplysninger i højremenuen på forsiden.

Du kan også kontakte en vejleder på den uddannelse, du gerne vil gå på. Find vejlederne i højremenuen under de enkelte uddannelser. Klik her

TILMELD DIG UDDANNELSEN
Har du fundet drømmeuddannelsen, så klik her for at blive optaget på uddannelsen: www.optagelse.dk

Under 25 år

25 år eller derover

 • Det er MINDRE end et år siden, at du har afsluttet 9. klasse/10. klasse, og du starter direkte på erhvervsuddannelsen (senest i august året efter).  

OPTAGELSESKRAV TIL UDDANNELSEN
Mange af optagelseskravene til EUX og til en traditionel erhvervsuddannelse er ens. På en erhvervsuddannelse med EUX vil du stadig arbejde meget praktisk, men du skal også kunne lide at læse og lave lektier. Du skal også interessere dig for matematik, engelsk og samfundsfag.

For at blive optaget på uddannelsen, skal du opfylde kravene ved ENTEN punkt A ELLER punkt B.

A

 • Du har afsluttet 9. klasse/10. klasse
 • Du har bestået afgangsprøven i dansk og skriftlig matematik i 9. klasse/10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag (ellers skal du til optagelsesprøve på erhvervsskolen) 
 • Lærerne på din skole skal vurdere, at du er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse

ELLER

B

 • Du har afsluttet 9. klasse/10. klasse
 • Du har en praktikplads-aftale med en virksomhed fra start 

Hvis du allerede fra start har en praktikaftale med en virksomhed, kan du vælge at starte i praktik i virksomheden eller i mesterlære. Så ser dit uddannelsesforløb lidt anderledes ud – læs mere om mesterlære og praktikvejen 

 

SÅDAN SER DIN UDDANNELSE UD
EUX business
På Selandia kan du starte på disse EUX business uddannelser under fagretningen EUX, kontor, handel og forretningsservice:

 Uddannelsesforløb

Med en 4-årig EUX business får du både et uddannelsesbevis og muligheden for at fortsætte på en videregående uddannelse. Du kan også vælge at ”hoppe af” fra EUX efter 2 år og søge ind på en videregående uddannelse – for eksempel et erhvervsakademi eller CBS. På den måde får du dog ikke et uddannelsesbevis.

Uanset hvad du vælger, har du som noget særligt på  EUX business et EUX studierettet år. Her har du fag, som kvalificerer dig til at kunne læse videre på en videregående uddannelse. Du får et eksamensbevis svarende til en gymnasiel uddannelse. 

Teknisk EUX
Selandia tilbyder disse tekniske erhvervsuddannelser med EUX: 

Fagretning: EUX, teknologi, byggeri og transport

 
Fagretning: EUX, fødevarer, jordbrug og oplevelser

 

Uddannelsesforløb

I et EUX-forløb gennemfører du den fulde skoleundervisning fra den ordinære erhvervsuddannelse. Derudover har du på både grundforløb 1, grundforløb 2 og i hovedforløbet fag på gymnasialt niveau. 

Hvor mange forsøg har du?
Du kan kun starte på grundforløb 1 én gang. Stopper du på uddannelsen, før du har gennemført grundforløb 1, kan du ikke starte igen senere. I stedet skal du starte på grundforløb 2 (se faneblad ”9. /10. klasse  + 1 år”).

GRUNDFORLØB 1
Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge et hovedområde og en fagretning i dit EUX forløb. Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Hovedmråde og fagretninger på Selandia EUX på Selandia - hovedområder og fagretninger

Først efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig. Ind til da vil lærere og studievejledere løbende tale med dig om dit uddannelsesvalg, så du er sikker på at få den uddannelse, der passer til dig og dine kompetencer.

I grundforløb 1 får du både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for den fagretning, du har valgt. Undervisningen er praktisk orienteret, hvor du bruger din nye viden til at løse praktiske opgaver. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er bedre rustet til at vælge uddannelse efter grundforløb 1.

Læs mere om de enkelte uddannelser på Selandia her: Uddannelsesoversigt

GRUNDFORLØB 2
Inden du starter på grundforløb 2, vælger du, hvilken uddannelse med EUX du gerne vil starte på – for eksempel tømrer med EUX, industritekniker med EUX eller kontor- eller salgsassistent med EUX. I grundforløb 2 har du både praktiske og teoretiske fag, der er skræddersyede til den uddannelse, du har valgt.
Vil du vide vide mere om din drømmeuddannelse, så klik her

På grundforløb 2 søger du også en praktikplads. Du finder selv en praktikplads, men Selandia hjælper dig med, hvordan du søger. 

HOVEDFORLØB
Hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på skolen. Har du ikke fundet en praktikplads, kommer du i skolepraktik, der koordineres af Selandias Praktikcenter 

På hovedforløbet har du almene grundfag, områdefag (det vil sige særlige fag for din uddannelse) og specialefag rettet mod valgfagene.

VIL DU VIDE MERE?
Selandias centrale studievejleder er klar til at hjælpe dig. Se kontaktoplysninger i højremenuen på forsiden.

Du kan også kontakte en vejleder på den uddannelse, du gerne vil gå på. Find vejlederne i højremenuen under de enkelte uddannelser. Klik her

TILMELD DIG UDDANNELSEN
Har du fundet drømmeuddannelsen, så klik her for at blive optaget på uddannelsen: www.optagelse.dk