Fag på HHX Handelsgymnasiet

Du kan selv vælge din profil på din studentereksamen. Læs om obligatoriske fag og valgfag her.

I grundforløbet (3 måneder) bliver du præsenteret for en række obligatoriske fag. Efter grundforløbet vælger du din studieretning – og dermed hvilke fag du vil have fokus på.

Udover studieretningsfag har du en række obligatoriske fag. De obligatoriske fag er ens på alle studieretninger. Herudover kan du vælge valgfag. Du kan læse om valgfagsmuligheder under beskrivelsen af de enkelte studieretninger.

A-B-C angiver fagenes slutniveau, og hvor mange år man har faget. A-niveaufagene har du alle tre år, B-niveaufagene to år og C-niveaufagene et år.

Din studentereksamen skal sammensættes, så den opfylder kravene om mindst fire fag på A-niveau, tre på B-niveau og et på C-niveau.

 

Nærmere forklaring om særlige fag

Herunder kan du læse lidt mere om de fag, som er særegne for HHX Merkantilt Gymnasium.

Afsætning
I afsætning lærer du at analysere virksomhedens muligheder for at sælge dens produkter og services, bla. i udlandet. Du lærer om forskellige strategier, konkurrence og hvordan reklamer benyttes til at påvirke dig til at købe bestemte produkter fremfor andre.

Erhvervsret / Erhvervsjura
Erhvervsret kaldes også erhvervsjura. Her lærer du om lovgivning, der er relevant for virksomheder i Danmark. Hvis en lov overtrædes kan virksomheden risikere store bøder. Og hvis virksomheden ikke kender de muligheder, som loven giver, risikerer den at tabe penge. Derfor er det relevant at kende lovgivningen. Du lærer at tænke som en advokat og at afgøre og forebygge uenigheder, f.eks. mellem en køber og en sælger.

Finansiering 
Finansiering handler om de finansielle markeder, dvs. aktie og obligationsmarkedet. Faget går i dybden med, hvordan de finansielle markeder fungerer. Vi spiller aktiespil, hvor vi arbejder med at købe og sælge aktier, og dermed forstå, hvordan professionelle investorer arbejder. Bankerne og Nationalbankens rolle i samfundet analyseres, og der er løbende tæt forbindelse til fagene virksomhedsøkonomi og international økonomi. Herudover fokuseres der på, hvordan virksomheder skaffer arbejdskapital til at kunne drive deres virksomhed. Tal, tabeller og beregninger i Excel er en naturlig del af faget finansiering.

Fransk
På HHX Handelsgymnasiet undervises der både i fransk på B og A-niveau, og både fortsættere og begyndere. Tryk her for at læse mere om fransk.

Innovation
I dette fag arbejder du kreativt med idéer til nye produkter, som skal videreudvikles til færdige produkter. Du får værktøjer til at starte egen virksomhed og til at arbejde innovativt.

International økonomi
I dette fag lærer du hvordan samfundsøkonomien fungerer – både i Danmark og globalt. Hvorfor opstår der økonomiske kriser, og hvad kan man gøre for at overvinde en økonomisk krise?

Kulturforståelse
Her lærer du om andre kulturer, så du kan begå dig i en verden, der bliver stadig mere international.

Markedskommunikation
Her lærer du hvordan en virksomhed skræddersyr sin kommunikation til sin målgruppe. Vi arbejder med reklamekampagner for forskellige typer af virksomheder. Vi finder frem til virksomhedens målgruppe og analyserer deres valg af reklamemidler og medier. Det er et kreativt fag, så du får selv lov til at prøve at lave reklamer, reklamefilm og andet materiale. Vi besøger desuden et reklamebureau og lærer hvordan en reklamekampagne bliver til.

Masterclass

Matsterclass er et undervisningsforløb som tilbydes elever, som har et særligt højt fagligt niveau. Der oprettes masterclasses i forskellige fag - f.eks. dansk og matematik. Vi har også en Masterclass, der hedder "CBS". Eleven bliver udvalgt af sin lærer, og eleven er udover et højt fagligt niveau kendetegnet ved at have motivation for at arbejde med ikke-obligatoriske opgaver på sit studie. Masterclass eleverne får således flere timers undervisning end deres klassekammerater. Du kan læse meget mere om Masterclass CBS her.

Matematik
Matematik på B-niveau er obligatorisk for alle elever, undtagen de som vælger en studieretning med 3 sprog. I Matemtik på C-niveau udbygger du din viden fra grundskolen. På B-niveau er der forøget fokus på, hvordan matematikken kan anvendes i andre fag og hvordan du kan bruge matematikken til løsning af praktiske problemer i dagligdagen - f.eks. når du skal vælge mellem forskellige lånetyper. Du arbejder bla. med lineær programmering, differentialregning og sandsynlighedsteori. Du har mulighed for at fortsætte med matematik på A-niveau. Her lærer du avancerede matematiske beregninger, som giver dig et godt grundlag for en videregående økonomisk uddannelse. I matematik A arbejder du blandt andet med kvadratisk programmering, differentialregning, differentialligninger, integralregning og sandsynlighedsteori.

Musik

Du kan få musik som valgfag i 3.g på de fleste studieretninger. Læs mere om valgfaget her.

Psykologi
I dette fag lærer du om, hvordan mennesker tænker, handler, sanser og udvikler sig. Undervisningen vil bl.a. handle om reklamers påvirkning og om, hvordan man markedsfører sig overfor målgrupper med forskellige behov og livsstil. Du vil også lære om sociale grupper, om personlighed og kognition, fx intelligens og den menneskelige hjerne. 

Samfundsfag
Her lærer du om danske og internationale samfundsforhold, og får konkret viden og forståelse om det samfund som omgiver os. Samfundsfag er et holdningsfag, og du opnår således kompetencer til at kunne begå dig i en moderne og global verden. I faget arbejder du med aktuelle sociologiske, økonomiske og politiske problemstillinger, som gør dig i stand til at deltage i den politiske debat og tage selvstændig stilling til samfundsmæssige problemer. Faget afsluttes med en mundtlig prøve efter 1.g, men kan vælges som valgfag på B-niveau i 3.g

Samtidshistorie
Her lærer du om national og international politisk og økonomisk historie samt udviklingen i sociale og kulturelle forhold.

Spansk
På HHX Handelsgymnasiet undervises der i spansk på A-niveau. Tryk her for at læse mere om spansk.

Tysk
På HHX Handelsgymnasiet undervises der både i tysk på B og A-niveau.Tryk her for at læse mere om tysk.

Virksomhedsøkonomi
Virksomhedsøkonomi handler om de økonomiske beslutninger, der tages i selve virksomheden. Der er beslutninger, der vedrører virksomheden selv, og områder i forhold til omverdenen. Virksomheder skal hele tiden analysere hvilken strategi, den forfølger. Der skal tages en række beslutninger: Hvilken pris skal varerne sælges til? Hvilke maskiner skal der investeres i? Og hvilke produkter skal produceres? Løbende skal det analyseres, om man tjener, og hvor man tjener penge. Med andre ord handler virksomhedsøkonomi om alle aspekter i at drive en virksomhed. Tabeller og opstilling af talmateriale er naturlig del af faget virksomhedsøkonomi. Der er tillige sammenhæng til faget matematik.

2. fremmedsprog (A- eller B-niveau)
Du har mulighed for at vælge et nyt sprog på A-niveau (det kan være fransk eller spansk), eller du kan vælge at fortsætte med et sprog på B-niveau, som du har haft i folkeskolen (det kan være tysk eller fransk). Du kan løfte dit B-niveau til et A-niveau i 3. g. Du har mulighed for at vælge et 3. fremmedsprog på B-niveau (det kan være fransk eller spansk) som valgfag.

Læreplaner til alle fag
Her finder du læreplaner til alle fag på HHX Handelsgymnasiet. Herved kan du danne dig et overblik over samtlige fag og læse om deres indhold.