Handelsuddannelsen med specialer (grundforløb)

Med en handelsuddannelse arbejder du med handel i mange sammenhænge. Gennem uddannelsen får du grundlæggende viden om den handel, der foregår mellem virksomheder. Du lærer at arbejde som mellemhandler mellem den virksomhed, du er ansat i og dens kunder og leverandører.

Tag handelsuddannelsen med specialer på Handelsskolen på Selandia i Slagelse

Gennem uddannelsen lærer du at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder. Du undervises også i kunsten at sælge over telefonen og om at kommunikere på skrift og i tale. 

Praktik og skole
Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. På skolen har du fag som salg, salgsplanlægning, indkøb, logistik, vare- og produktkendskab -  afhængigt af dit speciale. Du har også fag om forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde.

Du kan afslutte din uddannelse med et af følgende specialer:

  • Handelsassistent med speciale i salg
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent

Se mere om disse i boksen nederst under punktet: ”Specialer”.

På Selandia kan du tage Grundforløb 1 og 2, mens resten af uddannelsen foregår på anden skole. 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Handelsskolen

Prøv introduktionskursus på Handelsskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen består af et grundforløb, som varer 20-40 uger og et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Grundforløb 1
På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer i alt 20 uger. Her har du fag, som retter sig direkte mod din uddannelse. På skolen har du både teoretiske fag og praktiske opgaver – så du lærer teorien ved at bruge den i praksis.

Hovedforløbet
Vekseluddannelsen starter her, du arbejder i praktik hos en virksomhed og er på skoleophold, hvor du lærer fagets teoretiske side.

Varighed

Kommer du direkte fra 9/10 klasse, skal du gå på grundforløbet i et år. Herefter starter du på hovedforløbet. Hovedforløbets længde varierer fra uddannelse til uddannelse, men vil som udgangspunkt vare ca. 2 år.

Specialer

Uddannelsen kan tages med flere specialer.

Handelsassistent med specialet salg
Du lærer om kundeadfærd og forskellige måder at sælge på. Du lærer også forhandlingsteknik, hvordan du planlægger et salg og tilrettelægge markedsanalyser. Du kan vælge retning inden for: Auto, VVS, stål, træ- og byggematerialer, værktøj og værktøjsmaskiner, landbrugsmaskiner, tekstil og el.

Indkøbsassistent
Du lærer om indkøb. Fra processen starter hos leverandøren, til varen leveres hos kunden. Du lærer om import, eksport, internationale betalingsmåder og markederne i ind- og udland.

Logistikassistent
Du lærer, hvad det koster at sende og oplagre varer og at tilrettelægge vareforsendelser til flere kunder på en praktisk måde.

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX.
Vil du vide mere om denne uddannelse MED EUX kan du trykke på dette link

Handelsuddannelse med EUX

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Praktik

Handelsuddannelsen med specialer er en vekseluddannelse. Grundforløbet er på skolen og hovedforløbet veksler mellem dit daglige arbejde i en virksomhed og ophold på skole (6 til 8 uger på 2 år).
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en elevplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp til at få en elevplads (se linket nederst).

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en elevplads, tilbydes du skolepraktik. Selandia samarbejder med ZBC i Næstved omkring skolepraktik. Praktikcentret hos ZBC giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en elevplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik. På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Læs mere herunder.

Praktikcenteret

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs mere om adgangskravene til uddannelsen i linket nederst.

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2:
- Dansk niveau D
- Engelsk niveau D
- IT niveau C
- Afsætning niveau C
- Erhvervsøkonomi niveau C
Herudover skal grundforløbsprøven bestås.

Læs mere om adgangskrav her

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Som handelsassistent kan du arbejde i virksomheder med f.eks. bilsalg og leasing, international marketing eller med indkøb i virksomheder, der sælger til eksempelvis håndværkere. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 10.000 kr. og 14.000 kr. om måneden. Er du over 25 år, vil lønnen være cirka 18.000 kr.

Udgifter til udstyr og andet
Du skal selv medbringe en bærbar computer til undervisningen. Har du ikke det, kan du leje en på skolen. Herudover vil der være mindre udgifter til kopier og evt. enkelte bøger.
Vi arrangerer også studieture, som er frivillige. Skolen bidrager til udgifterne omkring dette, men der vil også være en egenbetaling.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk