Optagelse

Om optagelse og adgangskrav

Optagelse på HHX Merkantilt Gymnasium på Selandia

Tilmeld dig din uddannelse på www.optagelse.dk

Du kan optages på HHX Merkantilt Gymnasium, hvis du som minimum opfylder følgende betingelser:

 • Afsluttet 9. klasse
 • Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i:
  • dansk
  • engelsk
  • matematik
  • tysk eller fransk
  • fysik/kemi
  • biologi
  • geografi.

Optagelsesprøve
Hvis du i din uddannelsesplan fra grundskolen er indstillet til optagelsesprøve, skal du til prøve i april måned og resultatet af prøven afgør, om du kan optages. Du kan se en beskrivelse af optagelsesprøverne her.

Hvis du ikke er indstillet til optagelsesprøve, vil du blive optaget.

Inden du starter på HHX Merkantilt Gymnasium
I forbindelse med din ansøgning skal du tilkendegive, hvilken studieretning du er interesseret i, og hvilket andet fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) du ønsker. Engelsk er obligatorisk.

De udbudte studieretninger og valgfag oprettes kun, hvis de vælges af et tilstrækkeligt antal elever.