Kok med EUX

Uddannelsen til kok/gastronom er til dig, der kan lide at eksperimentere med råvarer og nye retter. Du tænder på kulinariske madoplevelser og daglige kreative udfordringer på en gastronomisk legeplads. Hvis du vil have kompetencer, der giver adgang til videregående uddannelser og til en karriere fyldt med muligheder, så ta’ denne uddannelse med EUX.

Bliv Kok ed EUX

En kok/gastronom arbejder med at lave mad. På skolen lærer du om gode råvarer, at tilberede og anrette maden samt at vælge drikkevarer til. En vigtig del af arbejdet går ud på at sammensætte en menu, så det bliver en oplevelse for gæsten. Som kok/gastronom er det vigtigt, du også ved meget om samarbejde, indkøb og service og ser en fordel i en omskiftelig hverdag. Kokke/gastronomer arbejder i alle typer af fødevareproducerende virksomheder både nationalt og internationalt, eller starter egen virksomhed.

Du får en grundlæggende viden om sundhed, ernæring og madlavning, men du lærer også om indkøb, og hvordan man yder en god kundeservice.

BÅDE I KØKKENET OG I KLASSELOKALET 
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen har du nogle dage undervisning i skolekøkkenet og andre dage i klasselokalet.

FAG 
Under uddannelsen har du undervisning i ernæringslære, salg og service, produktionshygiejne og køkkenpraktik. Du skal også have mere traditionelle fag som engelsk, regning og kalkulation samt læring, kommunikation og samarbejde.

EUX
Uddannelsen som Kok med EUX er til dig, der brænder for at lave mad og elsker at jonglere i køkkenet, men som også har store ambitioner for fremtiden. Uddannelsen vil bestå af praktisk og teoretisk undervisning og praktik i en virksomhed, præcis som den ordinære uddannelse til kok/gastronom. Du vil samtidig få en del teoretiske fag på gymnasialt niveau.

Måske drømmer du om en lederstilling? Måske vil du gerne være ekspert inden for et bestemt område; økologi og bæredygtighed, salg og produktbranding, kvalitetsstyring eller ressourceoptimering og madspild? Du brænder måske for at være konsulent eller sælger inden for fødevarebranchen? Mulighederne med en EUX er mange, og du kan nemmere selv styre, hvilken vej din karriere skal gå og kan altid vælge at læse videre på en videregående uddannelse. Du kan eksempelvis læse videre og få en professionsbachelor i ernæring og sundhed, uddanne dig til ernæringsteknolog eller fødevareteknolog.

Du kan også læse til kok/gastronom uden EUX  - læs mere her

 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse).

Prøv brobygning på Kokke- & Tjenerskolen

Prøv introduktionskursus på Kokke- & Tjenerskolen

Uddannelsesforløb

Grundforløb 1
På Grundforløb 1 skal du vælge et hovedområde og en fagretning i dit EUX-forløb. Du har altså et halvt år til at beslutte dig. Grundforløb 1 varer i alt 20 uger. Her på forløbet vil du blive introduceret til branchen. Du får et indblik i, hvad der sker ude i den virkelige verden og du får lov at afprøve flere forskellige fagretninger, så du er sikker på, at du får den uddannelse og den fremtid, der passer bedst til dig.

Du kommer til at have følgende fag:
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C

Husk, at Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
På Grundforløb 2 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage, for eksempel om du vil være EUX Gastronom (kok, smørrebrød og catering), EUX bager, EUX ernæringsassistent eller EUX tjener. Det er også på Grundforløb 2 du skal finde dig en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed.

Grundforløb 2 varer i alt 20 uger. Du har fag, som retter sig direkte mod din uddannelse og har samtidig fag på gymnasialt niveau. På skolen har du både teoretiske fag og praktiske opgaver – så du lærer teorien ved at bruge den i praksis.

Du kommer til at arbejde med og have følgende fag:
• Menuplanlægning
• Sundhed
• Service og kundebetjening
• Indkøb
• Kemi C
• Biologi C
• Matematik C

Du afslutter grundforløbet med en prøve, og du får et grundforløbsbevis.

Hovedforløb
På Hovedforløbet skifter du mellem at være på skole i 20 uger af gangen og være ude i praktik i en virksomhed. Når du er i praktik i en virksomhed, får du erfaring og lærer de praktiske mål, der er ved uddannelsen. På skoleopholdene lærer du så fagets teoretiske side. På hovedforløbet skal du ha’ en del fag på gymnasialt niveau:

• Dansk A
• Engelsk B
• Matematik B
• Samfundsfag C
• Kemi B
• Fysik B
• Proces, levnedsmiddel og sundhed B
• Et valgfag på C-niveau: Erhvervsøkonomi C eller organisation C
• Et løft til højere niveau: Matematik A eller engelsk A

Varighed

Varigheden af dit uddannelsesforløb afhænger af det speciale, du vælger og tager mellem 3 år og 6 måneder til 4 år. Se grafik øverst.

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX.
Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en almindelig erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen dig adgang til at læse videre bagefter eller senere, hvis du har lyst til det. Du vil så samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. EUX er for dig, der er meget målrettet, fagligt dygtig og en energisk elev.
Du kan tage hele din EUX-uddannelse som gastronom (kok, smørrebrød og catering) og tjener på Selandia.

Her kan du læse mere om, hvad EUX er, og hvad det kræver.

Studiemiljø

Vi synes, du skulle prøve at opleve det selv.
Vi vil gerne, at du har det så godt som overhovedet muligt. Derfor har vi gratis cafè med udvalg af varme drikke, hyggelige omgivelser med pc-adgang, elevrestaurant med økologisk råvarer og blot for at nævne nogle aktiviteter: bordfodbold, petanque og meget mere. Og vi er meget åbne for en dialog, hvis lige netop du har et godt forslag.

Praktik

Uddannelsen som gastronom (kok, smørrebrød og catering) er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i omkring 1 år og 6 måneder og kan variere lidt fra uddannelse til uddannelse.
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads (se link nederst).

Praktikophold i udlandet:
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan hjælpe dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Læs mere om praktik i udlandet herunder.

Praktikcentret

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen via link herunder.

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløbet, skal du have bestået dit grundforløb 1 og 2 og gennemføre følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 1 og 2:

• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C
• Kemi C
• Biologi C
• Matematik C

Adgangskrav til uddannelsen

Job og videreuddannelse

Måske drømmer du om en lederstilling? Måske vil du gerne være ekspert inden for et bestemt område; økologi og bæredygtighed, salg og produktbranding, kvalitetsstyring eller ressourceoptimering og madspild? Du brænder måske for at være konsulent eller sælger inden for fødevarebranchen? Mulighederne med en EUX er mange, og du kan nemmere selv styre, hvilken vej din karriere skal gå og kan altid vælge at læse videre på en videregående uddannelse. Du kan eksempelvis læse videre og få en professionsbachelor i ernæring og sundhed, uddanne dig til ernæringsteknolog eller fødevareteknolog.
Du kan også fortsætte og blive eller læse:
• Folkesundhedsvidenskab
• International Hospitality Management
• Ernæring og sundhed

Økonomi og udstyr

Økonomi
De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale og får ikke løn. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Løn efter gældende overenskomst. Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Udstyr
Når du starter på grundforløbet, skal du betale 700 kr. for knive og bog. Desuden skal du selv betale for en korrekt kokkeuniform.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.

Har du besluttet dig? Søg optagelse her.