Lastvognsmekaniker

Mekanikeruddannelsen giver en grundlæggende viden om at finde fejl og reparere eller udskifte dele på biler, der er gået i stykker eller har fået skader.

Du lærer om alle typer biler med en totalvægt over 3.500 kg, både lastbiler, busser, varevogne samt påhængsvogne, og du lærer at justere fejl på motorer, styretøj, bremser, koblinger og det elektriske anlæg som for eksempel klima- og køleanlæg. Du kan specialiseere dig som lastvognsmontør eller lastvognsmekaniker.

BÅDE I VÆRKSTEDET OG I KLASSELOKALET 
Mekanikeruddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. På skolen har du nogle dage undervisning i værkstedet og andre dage i klasselokalet. Du arbejder projektorienteret, hvor du lærer teorien ved at bruge den i praksis på skolens værksted.

FAG 
På mekanikeruddannelsen får du undervisning i fag om benzin- og dieselmotorer, styretøj, bremser, elektriske systemer og transmission. Herudover skal du også have fag som matematik, fysik, dansk og engelsk (E-niveau) førstehjælp og brand.

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Autoskolen.

Prøv et introduktionskursus på Autoskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen til lastvognsmekaniker giver en grundlæggende viden om at finde fejl og reparere eller udskifte dele på køretøjer over 3.500 kg., der er gået i stykker eller har fået skader. Du lærer om alle typer biler med en totalvægt over 3.500 kg, både lastbiler, busser og varevogne samt påhængsvogne, og du lærer at justere fejl på for eksempel motorer, styretøj, bremser, koblinger og det elektriske anlæg som for eksempel klimaanlæg.

Du kan uddanne dig til lastvognsmontør og som lastvognsmekaniker.

Grundforløb 1
På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
På grundforløb 1 får du både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for din fagretning. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er rustet til at vælge efter grundforløb 1.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 bliver mere fagspecifikt, hvor du vil arbejde helheds- og projektorienteret med almene og praktiske fag i 20 uger. På Grundforløb 2 kan du indgå en praktikaftale med en virksomhed.

Hovedforløb
På hovedforløbet veksler du mellem skole og praktik. Du kan afslutte som lastvognsmontør og som lastvognsmekaniker. Hovedforløbene foregår på Selandias samarbejdsskoler.
Som lastvognsmontør lærer du at tilrettelægge og gennemføre arbejdet i forbindelse med eftersyn og simpel fejlfinding på benzin- og dieselmotorer. Du lærer også at reparere og udskifte nedslidte og defekte dele. Som lastvognsmekaniker lærer du også om forskellige former for automatik og elektronik. Du lærer om de elektriske systemer og får et grundigt kendskab til de forskellige typer af motorer, bremser, gearkasser, klimaanlæg osv. Du lærer endvidere om alternative typer af brændstof samt om bilens sikkerhedsmæssige udstyr.

Som lastvognsmekaniker arbejder du i mange forskellige arbejdsstillinger, så det er en fordel, hvis du har en god fysik.

Varighed

Lastvognsmontør: 2 år og 6 måneder (trin 1)

Lastvognsmekaniker: 4 år og 6 måneder (trin 1 + 2)

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX

Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. EUX er særligt for den målrettede, fagligt dygtige og energiske elev.

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Praktik

Uddannelsen som lastvognsmekaniker er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde.

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads.

Brug for hjælp til at finde en praktikplads?

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen her:

Adgangskrav for Lastvognsmekaniker

Voksenuddannelse (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Hvis du er fyldt 25 år, kan du blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn.

Sådan kommer du i gang for dig over 25 år

Job og videreuddannelse

Job: Der er gode muligheder for at blive ansat som Lastvognsmekaniker. Men du kan også vælge at blive selvstændig.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr
Du skal selv sørge for arbejdsbeklædning på grundforløb 1 og 2. Du skal have en computer, tablet eller lignende, som du kan skrive dine opgaver på.

Ansøgning og optagelse

Hvis du har nogle spørgsmål, eller bare gerne vil vide mere om uddannelse, kan du kontakte vores uddannelses- og erhvervsvejledere. Er du allerede klar til at tilmelde dig, så gå direkte ind på www.optagelse.dk og ansøg (se link nedenunder).

Vil du gerne starte på uddannelsen og er du over 25 år, skal du først tale med en vejleder fra Kompetencecenteret (find en vejleder herunder).

Har du spørgsmål til uddannelsen? Kontakt en vejleder.

Klar til at begynde? Søg om optagelse her.

Find en vejleder, hvis du er over 25 år