Mindeord for uddannelsesdirektør Søren Clausen

26.02.2018

Mindeord: Søren Clausen tabte lørdag aften kampen til kræften. Han har været meget åben omkring sin sygdom, som han de sidste år kæmpede tappert imod.

Mindeord for uddannelsesdirektør Søren Clausen

Søren Clausen tabte lørdag aften kampen til kræften. Han har været meget åben omkring sin sygdom, som han de sidste år kæmpede tappert imod.

Søren blev kun 52 år, og det er svært at forstå, at vi har mistet denne livsglade, varme og dygtige kollega, der i alle sammenhænge var en stor ressource med et kæmpe engagement. Han brændte generelt for uddannelse og især for social- og sundhedsuddannelserne.

Søren var en holdspiller. Han satte fællesskabet og samarbejdet først, og han mødte sine medmennesker i øjenhøjde og med åbenhed og tillid. I alle former for samarbejde havde han store forventninger til sig selv, sine kolleger og eleverne.

Søren var uddannet folkeskolelærer og fik sin lederuddannelse som officer i hæren. De ledelseskompetencer har han løbende udviklet igennem sin karriere - senest med en Master of Public Administrations fra CBS.

Søren startede sin karriere i den erhvervsrettede uddannelsessektor i 1993, hvor han tiltrådte som faglærer på AMU-Center Vest- og Sydsjælland. Her avancerede han hurtigt til først personale- og pædagogisk konsulent og sidenhen uddannelseskonsulent. Søren var ambitiøs og havde appetit på ledelse, og derfor var det helt naturligt, at han i 2001 fik stillingen som viceskoleleder for Social- og Sundhedsskolen i Næstved, hvor han også efterfølgende i 2006 avancerede til direktør.

Da SOSU Sjælland i 2010 blev en realitet gennem fusionen af de tre sjællandske SOSU-skoler, var det naturligt, at det var Søren, der satte sig i direktørstolen på landets største social- og sundhedsskole. Han ledede skolen dygtigt og havde hele tiden blik for nye udviklingsmuligheder. Det gjaldt både for den enkelte medarbejder og for den teknologiske udvikling i branchen. På den måde bidrog han væsentligt til, at SOSU Sjælland fremstod som en af Danmarks fremmeste SOSU-skoler.

Da SOSU Sjælland fusionerede med ZBC og Selandia, var han det naturlige valg til uddannelsesdirektør for velfærdsuddannelserne på landets største erhvervsskole. Selv om Sørens virke på ZBC blev kort, så fik han med sin indsigt i ledelse og skarpe blik for skoleudvikling sat sit præg på den nyfusionerede skoles organisation og strategi.

Søren var de erhvervsrettede uddannelsers mand. Han var stolt af sin skole, og han engagerede sig på mange planer i udviklingen af sektoren og de erhvervsrettede uddannelser. Han var sideløbende med sit virke som direktør i en årrække formand for Danske SOSU-skolers lederforening. Derudover sad han i uddannelsesrådet i Næstved og i bestyrelsen for Næstved Sprogcenter.

Han var også meget engageret i at få SOSU-uddannelsernes image talt op og få tydeliggjort de mange muligheder, som en SOSU-uddannelse tilbyder de unge. Derfor var han også aktiv omkring Skills Denmark, og han var en af initiativtagerne bag, at DM i Skills næste år afholdes i Næstved – en begivenhed som nu desværre bliver uden Søren.

Søren var på alle måder en mand med mange facetter og styrker. Også sportsverdenen mærkede Sørens engagement og lyst til at bidrage til fællesskaber. Han og hele familien har fx været engageret i håndbold. Først var det i forbindelse med, at hans drenge spillede som små – og senere på et højere plan.

Søren var også engageret og involveret i bestyrelsesarbejdet som kasserer og formand for Team Næstved.

Året før Søren blev ramt af kræft, kørte han for Team Rynkeby til Paris. Og selv efter sygdommen arbejdede han for Rynkeby-teamet og bidrog som sikkerhedschef til, at teamet kom til Paris i sommeren 2017. Det optog Søren meget at støtte op om Team Rynkebys sag.

Søren var afholdt af både kolleger, lærere, elever og samarbejdspartnere, så vi er mange, der kommer til at savne ham for hans livsmod, dygtighed og visionære idéer.

ZBC og verden bliver fattigere uden Søren. Vi vil savne ham. Vores tanker går til hans familie, særligt hans kone Birte og deres tre børn Sofie, Nikolaj og Frederik.

Æret være Sørens minde.