Musik som valgfag

Din interesse for musik kan godt kombineres med en hhx eller htx uddannelse i Slagelse.

Musik kan vælges som valgfag på C niveau i 3.g, og det udbydes i næsten alle studieretninger. I faget arbejder man både praktisk og teoretisk med musik. Ambitionsniveauet er højt, og musik-valgholdet optræder jævnligt for skolens andre elever – både i forbindelse med elevmøder, ved små koncerter og særlige arrangementer – som eksempelvis 3.g’ernes dimission.

Der kræves ingen musikalske forudsætninger for at få valgfaget - de fleste af eleverne på valgholdet synger eller kan spille et instrument i forvejen. Men alle er velkomne, og det vigtigste er viljen til at prøve kræfter med musik!

Eksamen er delt i to dele: 1) man spiller sammenspil, og 2) analyse af et nummer. Man får én samlet karakter.

Musik på hhx og htx, Slagelse