For nuværende elever

Få direkte adgang til de websteder, du bruger i din dagligdag og få det fulde overblik over alle Selandias tilbud til elever her.

Er du elev på Selandia? Så vil du sikkert gerne vide, hvordan du logger på Fronter, bruger Elevplan eller kommer i Praktik i udlandet (PIU). Se en oversigt over alle vores tilbud til dig som elev herunder.

Fronter
Fronter er en webbaseret platform til læring - for elever, lærere og forældre.
Log på Fronter her.
Du kan også se vores video om, hvordan du logger på Fronter herunder eller få hjælp her, hvis du har andre spørgsmål om IT på Selandia.

Sådan logger du på Selandias Fronter

Elevplan
Elevplan er for elever og praktiksteder. Se, hvordan skolen har opbygget undervisningen på de forskellige uddannelser, og hvilke fag og mål du som elev har krav på at blive undervist i.
Log på Elevplan her.
Se vores video om, hvordan du logger på Elevplan herunder. Har du brug for hjælp til IT generelt? Så har vi samlet en række videoer, der kan hjælpe dig på vej her.

Sådan logger du dig på Elevplan

Hjælp til IT
Hvordan logger jeg på min skolemail? Hvordan fungerer printerne på skolen? Eller er der andet med IT, der driller?

Få hjælp til IT her.

Skolehjemmet
Er du under 18 år, og har du mere end fem kvarters rejsetid mellem hjem og skolen, kan du bo gratis på Skolehjemmet. Tilbudet gælder uanset, hvor i landet du bor, hvis der er mere end fem kvarters rejsetid til den ønskede uddannelse. Er du over 18 år, kan du også bo på Skolehjemmet for et beløb per uge, som svarer til mer-udbetalingen for SU som udeboende.

Læs mere om Skolehjemmet her

Praktik i udlandet (PIU)
Hvis du gerne vil prøve kræfter med den store verden, kan du komme i praktik i udlandet som en del af din uddannelse. Du skal bare have afsluttet grundforløbet på én af fagskolernes indgange, hg eller har taget en uddannelse på Erhvervsgymnasium. Læs mere her.

Praktikcenter
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, før du starter på uddannelse, kan du få hjælp på Praktikcenter. Her får du en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads fra første dag. Praktikcenter laver primært praktiksøgende arbejde, hvor vi forsøger at skaffe dig en praktikplads. Lykkes det ikke at finde en praktikplads, hjælper Praktikcenter dig med at komme i skolepraktik. Læs mere om hvordan du finder en praktikplads her

Psykolog
På Selandia er der ansat to psykologer, der hjælper eleverne. Som elev kan du enten ringe i telefontiden eller kontakte din vejleder eller lærer, som hjælper dig videre til psykologen. Tilbudet om  psykologhjælp skal styrke din selvstændighed og motivation til at gennemføre din uddannelse.  

Hvis du vil vide mere om mulighederne for psykologhjælp på Selandia, er du velkommen til at kontakte enten psykolog Janne Risager Jensen eller direktionssekretær Kirsten Alex Hansen.

Telefonisk psykologrådgivning for elever, forældre og ansatte
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:  Kl. 8.00 til 10.00 - på tlf 4133 4733.  

Hjælp til dig, der er ordblind eller har svært ved at stave
Er du ordblind, eller har du svært ved at læse og stave? Selandia tilbyder Specialpædagogisk Støtte (SPS), og vi har samlet gode råd, informationer om mulighederne indenfor it-hjælpemidler og om, hvordan du tager en uddannelse som ordblind. Læs mere her.

Du kan også oftest få SPS, hvis du er døv, hørehæmmet, blind, svagsynet, bevægelseshæmmet, eller hvis du har psykiske vanskeligheder. Som elev på Selandia kan du få SPS, så du har lettere ved at følge undervisningen. Du kan for eksempel få støtte til IT-udstyr, studiestøttetimer, undervisnings-materialer og tolketimer. Kontakt SPS-medarbejderen på din uddannelse, hvis du har brug for denne støtte.

Misbrugsrådgivning
Har du, eller en du kender brug for hjælp til at komme ud af et misbrug, eller vil du vide mere om bivirkningerne ved alkohol og euforiserende stoffer?

Netstof.dk er et landsdækkende tilbud, der formidler information og rådgivning til unge om alkohol, hash og andre stoffer. På hjemmesiden kan du finde: debatfora, vidensbank, online rådgivning og kontakt til misbrugscentre rundt om i landet.

Alt rådgivning foregår anonymt og fri for fordomme. Vil du vide mere, så klik ind på netstof.dk 

Ungehuset
Er du mellem 15 og 30 år, og har du brug for vejledning eller hjælp i forbindelse med din uddannelse, økonomi, jobsituation eller andet? Så kontakt Ungehuset, som står klar til at hjælpe dig.  Læs mere om Ungehuset her

Elevråd
På Selandias skoler finder du elevråd, hvor eleverne fra skolen er repræsenteret. Elevrådsmedlemmerne er på bedste demokratiske vis valgt af eleverne og er med til at præge skolens dagligdag, studiemiljø og udvikling.

Frivillig
Har du lyst til at blive frivillig? Som frivillig får du masser af sjove oplevelser, du bliver udfordret og måske får du nye venner? Vil du bruge det, du lærer, når du søger praktikplads, et fritidsjob eller søger ind på en uddannelse?

Projekt Frivillig hjælper dig, der går på en ungdomsuddannelse med at finde et frivilligt arbejde. Kontakt vores Uddannelses- & Erhvervsvejleder for Ungehuset, Vera Thuesen på tlf.: +45 2844 2200, som kan hjælpe dig med forslag  til, hvor du kan blive frivillig, eller læs mere om projekt frivillig her: Projektfrivillig.dk.