Personvognsmekaniker med EUX (Grundforløb)

Uddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde med teknik og elektronik på moderne køretøjer, både benzin- og dieseldrevne. Du bliver ekspert i at reparere skader og lave serviceeftersyn på personbiler. Hvis du vil have kompetencer, der giver adgang til videregående uddannelser, kan du tage denne uddannelse med EUX.

Som mekaniker arbejder du med fejlfinding, reparation og justering af reservedele. På skolen lærer du at reparere fejl på motorer, bremser og styretøj, ligesom du lærer at vedligeholde de mange autodele, som er på bilen. Som mekaniker skal du også vejlede kunder om sikkerhed og kvalitet i forbindelse med reparationer og servicearbejde.

BÅDE I VÆRKSTEDET OG I KLASSELOKALET 
Mekanikeruddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. På skolen har du nogle dage undervisning i værkstedet og andre dage i klasselokalet. Du arbejder projektorienteret, hvor du lærer teorien ved at bruge den i praksis på skolens værksted.

FAG 
På mekanikeruddannelsen får du undervisning i fag om benzin- og dieselmotorer, styretøj, bremser, elektriske systemer og transmission. Herudover skal du også have fag som naturfag, førstehjælp, arbejdsmiljø, engelsk og informationsteknologi.

På Selandia kan du tage Grundforløb 1 og 2, mens resten af uddannelsen foregår på anden skole. 

Du kan også læse til personvognsmekaniker uden EUX  - læs mere her

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Autoskolen

Prøv introduktionskursus på Autoskolen

Uddannelsesforløb

På uddannelsen får du grundlæggende viden om alt inden for teknik og elektronik på moderne køretøjer, både benzin- og dieseldrevne. Du bliver ekspert i at reparere og lave serviceeftersyn på personbiler. Du finder fejl, reparerer og justerer motorer, bremser, koblinger og styretøj på personbiler og varevogne.

Grundforløb
Grundforløbet er delt op i to dele (grundforløb 1 og 2) af hver 20 ugers varighed. Grundforløbet har samme varighed som grundforløb på uddannelsen uden EUX.

På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
I grundforløb 1 får du både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for din fagretning. Undervisningen er praktisk orienteret, hvor du bruger din nye viden til at løse praktiske opgaver. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er rustet til at vælge efter grundforløb 1.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
På Grundforløb 2 har du fag, som i 20 uger retter sig direkte mod din uddannelse, og du lærer På grundforløb 2 får du en grundlæggende viden om personbilers opbygning og virkemåde. Du lære bla. Om elektriske systemer, bremser, styretøj og motore. Førstehjælp/brand, epoxy, §26

Hovedforløb
På Selandia kan du tage Grundforløb 1 og 2, mens resten af uddannelsen foregår på anden skole. 

Varighed

Varighed: 5 år
uddannelsens hovedforløb varer for elever i eux-forløb 5 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 67,6 uger fordelt på mindst fire skoleperioder.

Specialer

Der er ikke tilknyttet specialer til denne uddannelse.

Studiemiljø

Du vil komme ind i et innovativt og rummeligt lærings- og studiemiljø, som vurderes højt af vores elever og kursister. På skolen arbejder du på værksted med udstyr, som lever op til uddannelsens krav. Du vil komme til at arbejde i grupper, hvor I støtter hinanden i at løse opgaverne. Vi tolererer ikke mobning m.m., så du vil føle, at det er rart at komme i skole.

Praktik

Uddannelsen som personvognsmekaniker med EUX er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene udgør 148-168 uger efter nedenstående uddrag fra bekendtgørelsen giver det ca. 140 uger i praktik. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 67,6 uger fordelt på mindst fire skoleperioder for specialet personvognsmekaniker. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed, af uddannelsen. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelig uddannelsesaftale med praktikstedet.

Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret her: sceu.dk/praktikcentret

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik i praktikcentret på Selandia. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads.Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.
På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du drømmer om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Læs mere via linket herunder.

Selandias praktikcenter

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til grundforløbet i linket nederst.

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2

1) Dansk på C-niveau.
2) Engelsk på C-niveau.
3) Samfundsfag på C-niveau.
4) Matematik på C-niveau.
5) Fysik på C-niveau.
6) Teknologi på C-niveau.

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne EUV

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs om adgangskrav her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Der er gode muligheder for ansættelse i faget, hvor du kan arbejde som mekaniker, blive tekniker eller værkfører. Du har endvidere mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Videreuddannelse
Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Du skal selv sørge for arbejdsbeklædning på grundforløb 1 og 2.
Du skal have en computer, tablet eller lignende, som du kan skrive dine opgaver på.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk