Fejlmeddelelse

Notice: Undefined property: stdClass::$field_type i include() (linje 20 af /app/sites/all/themes/selandia/templates/nodes/node--article.tpl.php).

Politikker

For at trives, lære og udvikle sig, skal rammerne være på plads. Læs om alt fra ordensreglement, rusmidler og studieture til ungdomsorganisationer og markedsføring på Selandia.

Politikker og ordensreglement på Selandia

Ordensreglement på Selandia
Selandias skolekultur bygger på medbestemmelse og medansvar i dagligdagen. På uddannelserne har vi rammer, hvor elever har mulighed for både faglig og personlig udvikling. Hvis elever deltager aktivt, åbner der sig et væld af muligheder. Men det kræver en indsats - for vi forventer noget af vores elever. Læs her om studieindsats, fravær, sygdom og ansvar og meget mere. 
Læs mere

Eksamensreglementer på Selandia
Eksamensreglementer for erhvervsuddannelser, EUX, Merkantilt Gymnasium og Teknisk Gymnasium på Selandia.
Læs mere

Fraværsregler på Selandias erhvervsuddannelser
Ved 3 dages fravær (10-15 timer) modtager du første fraværsbrev med en advarsel. Der bliver også sendt en kopi til din kontaktlærer og uddannelses- og erhvervsvejleder. 

Ved 6 dages fravær (30 timer) modtager du andet fraværsbrev og indkaldes samtidig til en samtale hos uddannelses- og erhvervsvejlederen. Her taler I om årsagen til fraværet. Har du dokumentation for dit fravær, skal du medbringe det.  
Til mødet vil I tale om, hvorvidt du har behov for lidt ekstra hjælp - for eksempel lektiecafé, metorordning eller psykologisk rådgivning.      

Ved 9 dages fravær (45 timer) modtager du tredje fraværsbrev og indkaldes til endnu en samtale med uddannelses- og erhvervsvejlederen. Her laver I sammen en aftale om, at du møder til tiden og afleverer dine opgaver - som du skal underskrive. Overholder du ikke aftalen, bliver du udmeldt af uddannelsen.

Rusmiddelpolitik for Selandia
Selandia er en del af et ungdomsmiljø og er gennem sine elever tæt knyttet til en ungdomskultur, der giver mange muligheder for udfoldelser. Nogle af dem inkluderer beruselse. Den beruselse kan tage et omfang eller en form, så det virker ind på de unges evner som elev på Selandia.
Læs mere

Markedsføringspolitik 
Selandia understøtter ikke, at virksomheder markedsfører sig over for elever og kursister, der har deres daglige gang på Selandia. Det betyder, at alle opslag eller plakater med et kommercielt formål bliver frasorteret på intranet og elevportal. I forhold til opslagstavler på Selandias adresser er det uddannelseschefen, der afgør, om der er tale om markedsføring, og på den baggrund beslutter, om materialet kommer op at hænge. Plakater, der opfordrer til druk eller anden risikabel og anstødelig adfærd, bliver selvfølgelig afvist.

Selandia  tolererer  heller ikke, at firmaer  eller organisationer indgår  kontrakter med elever, om at de er en slags ambassadører, som skal "sælge" produkter eller medlemskaber blandt skolens elever. Eksisterende elever må altså ikke for egen vindings skyld reklamere for virksomheder i skoletiden.

Politik for internationalisering
På visse uddannelser er det en nødvendighed at tage på studieture i udlandet. Nogle brancher arbejder i stigende grad internationalt, hvilket også betyder, at ansatte i Danmark skal kunne arbejde for udenlandske virksomheder og arbejde i udlandet. Der er stigende interesse hos udenlandske elever og studerende for at tage dele af eller hele uddannelser i Danmark. Globale tendenser får virksomheder til at flytte rundt på produktionen med henblik på at opnå omkostnings- og konkurrencemæssige fordele.

Selandia ønsker derfor at være et internationalt orienteret uddannelsescenter. Vi vil opfylde bekendtgørelsens krav til udenlandske studieture. På alle uddannelsesområder vil vi sikre, at indholdet i undervisningen afspejler de internationale forhold, der gælder for de jobs som vores elever/kursister arbejder i. Alle uddannelsesområder skal øge antallet af elever, som kommer i praktik i udlandet under deres uddannelse. Vi ønsker at afdække de uddannelsesmæssige konsekvenser af den globale udvikling, så vi kan udnytte de muligheder, som opstår som følge af vækst inden for uddannelsesområder og tilsvarende tilpasse de uddannelser, som knytter sig til erhverv under udflagning.

Ungdomsorganisationers adgang
For at sikre en åben politisk og mangfoldig debat på ZBC Selandia, er det vigtigt, at ungdomsorganisationerne har gode adgangsvilkår. Det er der lavet et kodeks for.
Læs mere

Ringetider for HHX og HTX og for EUD

HHX og HTX
1. lektion: 08.15 - 09.25
2. lektion: 09.40 - 10.50
3. lektion: 11.00 - 12.10
Frokost: 12.10 – 12.40 
4. lektion: 12.40 - 13.50
5. lektion: 14.00 - 15.10
6. lektion: 15.20 - 16.30


EUD
1. lektion: 08.15 – 09.45
2. lektion: 10.00 – 11.30
Frokost: 11.30 – 12.00 
3. lektion: 12.00 – 13.30
4. lektion:  13.45 – 15.15