Samarbejde med erhvervslivet

HHX Merkantilt Gymnasium udfordrer dig - sammen med erhvervslivet og videregående uddannelsesinstitutioner.

Vil du gerne samarbejde med erhvervslivet? Det gør vi på HHX Merkantilt Gymnasium

HHX Merkantilt Gymnasium samarbejder både med forskellige virksomheder og med forskellige videregående uddannelsesinstitutioner.

Det betyder bla. følgende for HHX Merkantilt Gymnasiums elever:

  • Der arrangeres jævnligt spændende virksomhedsbesøg for at se og høre, hvordan ting gøres i praksis i erhvervslivet. Disse besøg giver en bedre forståelse af de emner, der arbejdes med til daglig. Elever har bla. besøgt Microsoft, Nordea, Sydbank, Frese A/S, Arla Foods Amba og udenlandske virksomheder i forbindelse med studieture.
  • Foredragsholdere fra erhvervslivet og den politiske verden kommer på besøg og fortæller om deres "verden". Det er altid uhyre interessante besøg, som giver masser af ny viden og anledning til spændende diskussioner. Merkantilt Gymnasium har blandt andet haft besøg af Novo Nordisk A/S, Kina-ekspert Mads Holm Iversen, Forsker i Amerikanske forhold Mads Fuglede og forhenværende udviklingsminister Christian Friis Bach.  
  • I nogle fag laves der eksamens-projekter for rigtige virksomheder. Elever fra skolen har eksempelvis lavet projekter for Gerlev Idrætshøjskole og Slagelse Musikhus.
  • Gæsteforelæsninger af bla. professorer, lektorer og phd-studerende fra eksempelvis Syddansk Universitet og Handelshøjskolen i København (CBS).
  • Elever inviteres til udfordrende 1 dags-camps på universiteterne - f.eks. om sprog, international kommunikation, branding, matematik og økonomi. 
  • Særligt talentfulde elever i dansk og matematik tilbydes at følge såkaldte "Masterclass"-forløb. Det er undervisning, der er specielt tilrettelagt for de elever, der brænder for faget og ønsker udfordringer på højeste niveau.
    Oplægsholder fra erhvervslivet på besøg.
    Hhx har jævnligt gæsteforelæsere.