Tømrer (Træfagenes byggeuddannelse)

Uddannelsen som tømrer, gulvlægger eller tækkemand er for dig, der kan lide at arbejde med træ, og som gerne vil bygge og renovere - alt fra huse, sommerhuse og carporte til havestuer. Hverdagen er alsidig og udfordrende og kan byde på mange forskellige opgaver.

Du kan for eksempel montere spær til et tag på en bygning, lægge gulve, opføre vægge, opsætte lofter og isætte vinduer og døre. Du lærer både de gamle og traditionelle håndværkerteknikker og får viden om moderne byggeri, akustik, isolering og brandforhold.

Et godt valg for mig

Det er helt klart en fed uddannelse - jeg hygger mig, når jeg arbejder med træ, og så er der rigtige gode penge i det. Jeg anbefaler dem der tvivler på, om det er noget for dem, at prøve det, for det er helt klart det værd.

Andreas Nielsen, elev på tømreruddannelsen.

Som tømrer skal du være selvstændig, kunne planlægge dine opgaver, have styr på it og have god kvalitetssans. Du skal sætte pris på dit håndværk. Det er også vigtigt, at du kan tale med mange forskellige mennesker og forstår at kommunikere og dele din viden om materialevalg og kvalitet.

Noget arbejde udføres i værkstedet og indendørs, men du skal også være indstillet på, at en del arbejde foregår på byggepladser i alt slags vejr året rundt.

BÅDE I VÆRKSTEDET OG I KLASSELOKALET

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet.

 

FAG

Du har fag som værktøj, maskiner, arbejdsmiljø, materialeforståelse, konstruktion, matematik, samfundsfag, førstehjælp, brand og tegning (Auto-cad).

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Bygge- & Anlægsskolen

Prøv introduktionskursus på Bygge- & Anlægsskolen

Uddannelsesforløb

På uddannelsen bliver du blandt andet undervist i matematik, arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse, byggeri og samfund samt digital tegning og tegningsforståelse.

Grundforløb 1
Her stifter du bekendtskab med andre beslægtede fag og bliver derved afklaret i forbindelse med dit fagvalg. Du lærer noget om arbejdspladsen, samarbejde, kommunikation og dokumentation. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig. Vælger du at gå videre med grundforløbet for Træfagenes Byggeuddannelse, kan du på hovedforløbet vælge mellem tre specialer: tømrer, gulvlægger eller tækkemand.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
Her starter din fagspecifikke uddannelse, du stifter bekendtskab med fagets processer og håndværket.

Hovedforløbet
Vekseluddannelsen starter her, du arbejder i praktik hos en mester og er på skoleophold, hvor du lærer fagets teoretiske side.

Varighed

Uddannelsen varer ca. 4 år og 6 måneder - afhængig af startdato.

Specialer

Når du har taget grundforløbet for Træfagenes Byggeuddannelse kan du vælge mellem tre specialer på hovedforløbet: tømrer, gulvlægger eller tækkemand. Her tager du grundforløbet på Selandia, men hovedforløbet på en anden skole.

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX.
Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. EUX er særligt for den målrettede, fagligt dygtige og energiske elev.

Læs mere om tømreruddannelsen med EUX her

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Studiemiljø

På Bygge- og anlægsskolen har vi et innovativt og rummeligt lærings- og studiemiljø hvor:
• Vi har god plads til alle i værkstederne/ lokalerne, og vi har faciliteter, der understøtter undervisningen.
• Det er vigtigt for os, at du trives i og uden for undervisningen, og der er et godt socialt miljø omkring undervisningen
• De æstetiske rammer (omgivelserne er inspirerende).

Her er plads til alle, og her er rart at være. Både for dig, som er ambitiøs og vil gå talentvejen og dig, som er nysgerrig og gerne vil lære. Vi laver også projekter sammen med andre uddannelser på Selandia.

Vores undervisere står klar til at tage godt imod dig og sørger for, at du bliver mødt med høj faglig kompetence. De har nemlig både en teoretisk og praktisk baggrund, der giver dig den bedste læring og de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af undervisningen.

Praktik

Uddannelsen til tømrer er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole.
Praktikforløbene varierer i længde fra 3 - 6 måneder. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads (se link nederst).

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.

Læs mere om praktikpladscentret her

Adgangskrav

Læs om adgangskravene til tømreruddannelsen i linket nederst.

Derudover er det vigtigt, at du:
• Har lyst til at arbejde med traditionelt håndværk
• Har god fysik
• Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
• Er indstillet på at bruge it-værktøjer
• Har rumlig forståelse og sans for formgivning
• Har sans for arbejdsprocesser, kvalitet og detaljer
• Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
• Kan arbejde sammen med andre faggrupper
• Er serviceminded og god til at tale med kunder
• Er indstillet på at have skiftende arbejdspladser
• Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde
• Som gulvlægger skal du være indstillet på at arbejde indendørs
• Som tømrer og gulvlægger skal du være indstillet på både at arbejde udendørs og i højder

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover)

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Du kan som faglært tømrer bestride job i byggebranchen og i flere tilfælde også i produktionsvirksomheder. Over alt hvor der er brug for faglig viden i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af bygninger f.eks. i boligselskaber, forsikringsselskaber, forsvaret og andre private og offentlige virksomheder.

Videreuddannelse
Du kan videreuddanne dig til f.eks. byggetekniker, bygningskonstruktør, energiteknolog og kort- og landmålingstekniker.

Du kan læse mere om videreuddannelse her:

Økonomi og udstyr

Udgifter
Når du starter på grundforløbet, skal du betale 450 kr. til diverse materialer, papir, kopier m.m. og 800 kr. til dit personlige håndværktøj. Herudover skal du inden opstart anskaffe dig arbejdstøj og sikkerhedssko.

Løn
De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale og får ikke løn. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Løn efter gældende overenskomst.
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

optagelse.dk