Tilmelding til AMU efteruddannelse

På Selandia tilbyder vi en bred vifte af muligheder inden for efteruddannelser og kurser, lige fra ledelse og coaching, IT og regnskab, til fagspecifikke kurser, hvis du eksempelvis er kok, svejser eller landmand. På denne side finder du retningslinjerne for tilmelding på disse kurser.

Tilmelding

Du kan hente inspiration og tilmelde dig vores kurser via Selandias hjemmeside her.

Du kan også tilmelde dig på efteruddannelse.dk, der er en fælles tilmeldingsportal for alle
udbydere af AMU-kurser.

Når du tilmelder dig, skal du bruge digital signatur eller NemID.

Hvis du ønsker hjælp til tilmeldingen, eller hvordan du søger om VEU-godtgørelse,
er du velkommen til at kontakte den kursussekretær, der står som kontaktperson
for det pågældende kursus.

Hvis kursussekretæren skal hjælpe dig med at ansøge om VEU-godtgørelse, har vi brug
for nærmere oplysninger om kursusdeltagerne og en fuldmagt til at anvende digital signatur.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at ringe eller maile til kursussekretæren. Du finder en oversigt over Selandias kursussekretærer her.

Er du ledig?
Er du ledig, og modtager du dagpenge, skal du kontakte din A-kasse for at undersøge, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og inden for hvilken periode. Du kan læse mere om jobrettet uddannelse her.

Hvis du ikke har ret til seks ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte dit jobcenter.

Inden kursusstart
Du vil inden kursusstart modtage eventuel opkrævning af deltagergebyr, samt øvrigt materiale med relevante oplysninger, blandt andet om stedet for kursusafholdelse og tilsvarende praktiske oplysninger.

Gebyrer
Har I som virksomheder brug for, at Selandia sørger for tilmelding af jeres medarbejdere på AMU-kurser via ”Efteruddannelse.dk”, opkræves et gebyr på 100 kr. pr. tilmelding. Gebyret vil blive opkrævet sammen med deltagergebyret.

Afmeldelsesgebyr (gælder kun for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende)
Ved udeblivelse fra uddannelsens første kursusdag betales 2.500 kr for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner og 3.500 kr for uddannelser med den vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Ved framelding senere end en uge før uddannelsens første dag betales 1.500 kr for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner og 2.500 kr for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Arbejdsgiveren skal også betale afgift, når uddannelsesinstitutionen aflyser et kursus som følge af kursisternes udeblivelse og manglende framelding, som betyder, at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

Arbejdsgiveren fritages for at betale afgift:

  • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller manglende framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt frafald.
  • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet medarbejder med en anden
  • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning
  • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning