Tysk

På Handelsgymnasiet har du mulighed for at fortsætte med tysk som dit 2. fremmedsprog.

Brandenburger Tor

I et lille land som Danmark er vi dybt afhængige af at kunne handle og kommunikere med resten af verden. Derfor er det vigtigt med gode sprogkundskaber og forståelse for andre landes kulturer.

På Handelsgymnasiet kan du som dit 2. fremmedsprog vælge tysk på enten B- eller A-niveau. Hvis du vælger B-niveau, afslutter du faget efter 2.g, men vælger du A-niveau, har du tysk i alle 3 år.

Tyskland er vores naboland og Danmarks største samhandelspartner. Over 100 millioner mennesker i Europa har tysk som deres modersmål. Der er altså flere gode grunde til at lære tysk!

Hvis du vælger tysk på Handelsgymnasiet, er målet med undervisningen ikke kun at blive bedre til at tale og skrive tysk. Du lærer også noget om tysk kultur, tyske samfundsforhold og tyske virksomheder. Vi starter med at screene dig, så du kommer på et hold, der lige netop passer til dig og dine sprogkundskaber.

I foråret 2014 har Handelsgymnasiet indgået et samarbejde med en skole i Bad Schwartau i det nordlige Tyskland. En gruppe elever fra Handelsgymnasiet skal i efteråret 2014 besøge en klasse på den tyske skole og bl.a. starte et projekt om en fælles blog op.

Nogle studieture går også til tysktalende lande. Herunder ser du billeder fra en vellykket tur til Wien.

Studietur til Wien