Uddannelsesmiljø og socialt miljø

Som elev på Handelsskolen på Selandia bliver du en del af et spændende uddannelsesmiljø og et godt socialt miljø.

ung kvinde 2

Udland
Som elev på Handelsskolen, har du mulighed for at komme til England og opleve, hvordan det er at arbejde i butik der og hvordan kulturen er anderledes. Turen varer 3 uger, og de elever som er afsted, er meget glade for det og vender hjem med mange gode oplevelser, som de kan bruge i deres videre uddannelsesforløb.

Tværfaglige uger
I løbet af din tid på Handelsskolen vil der være tværfaglige uger. Her kombinerer vi flere forskellige fag med problemorienteret udgangspunkt i din klasse og på tværs af klasserne. 

Digital undervisning 
På Handelsskolen går vi meget op i at arbejde med digital undervisning, og alle elever der starter på Handelsskolen skal have deres egen Office baseret pc med. På Handelsskolen har vi en lejeordning, hvor du for et beskedent beløb kan leje en pc. Desuden er alle klasselokaler udstyret med et smartboard eller projektor. Derfor kan du lave både it-præsentationer af projekter, mulighed for aflevering af opgaver som video eller lydfil samt QR-koder.

Praksisnær undervisning
Herunder ses en kort undervisningsfilm fra projektet "kampagneklar butik", som foregik i IMERCO i Slagelse. Her fik eleverne muligheden for at afprøve teorierne fra undervisningen i praksis.

Filmen er produceret af lektor Albert Astrup Christensen fra ProfessionshøjskoIen Metropol.

Foredrag
På Handelsskolen har vi også en tradition for at invitere foredragsholdere ind til skolen og holde foredrag om en aktuel problemstilling eller noget som eleverne kan arbejde videre med i klassen. Dette er der stor begejstring omkring og eleverne deltager i stor stil.

Elevråd
Handelsskolen har et meget aktivt elevråd, som laver spændende aktiviteter. Du kan også være med til at bygge videre på det gode arbejde, som elevrådet laver ved at møde op til elevrådets generalforsamling i starten af skoleåret. Som medlem af elevrådet får du også mulighed for at sætte dit præg på Handelsskolens dagligdag, samt få indflydelse på at præge dit uddannelsesforløb her hos os. 

Talentudvikling
Her på Handelsskolen har vi fokus på elever der viser:

  • vilje til at lære.
  • social kompetence.
  • engagement i sin uddannelse.
  • er innovativ.
  • nysgerrig og har overblik

Til dem har vi en bred vifte af forskellige opgaver og projekter i samarbejde med virksomheder eller her på Handelsskolen. Så hvis også du er et talent, kan du herigennem få mulighed for at lære endnu mere. 

Samarbejde
På en arbejdsplads er det vigtigt, at man kan arbejde i et team, at man kan samarbejde, og at andre kan stole på, at man udfører sin del af opgaverne. Derfor vil din skolegang på Handelsskolen også i høj grad bygge på teamwork/samarbejde. For at du skal få så godt et udbytte som muligt, er det vigtigt, at alle gruppemedlemmer deltager aktivt og udfører de arbejdsopgaver, som gruppen bliver enig om. I den sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt, at du er til stede og er parat til at påtage dig et ansvar.

Feedback
For at du kan komme bedst og hurtigst igennem et grundforløb her på Handelsskolen, vil din kontaktlærer, studievejledere samt dine faglærere sørge for at støtte dig med feedback på dine fremskridt i både praksis og teori.

Netværk
Dine klassekammerater er i princippet dine nye kolleger når du starter på Handelsskolen, og dermed kan du med fordel starte ud med at betragte Handelsskolen som en arbejdsplads. Mange af dine klassekammerater vil du sandsynligvis møde igen fremover for måske bliver I kolleger eller du bliver selv en dag chef for nogen af dem. Eller du kan møde dem i andre forretningsmæssige sammenhænge som eksempelvis underleverandører, investor, storkunde eller konkurrent.

Derfor er det værd at huske på, at hver dag og hver time du er på Handelsskolen, tilbyder masser af muligheder for dig i form af, at du kan lære andre mennesker at kende, og for andre mennesker at lære dig at kende. For hvem ved hvad fremtiden bringer? Det gør ingen, og derfor er det vigtigt at have et godt fagligt og socialt netværk, der kan hjælpe dig med at skabe eller fastholde din succes i dit job, eller med at få et job eller starte en virksomhed op.

Camp HG
Kort efter studiestart skal du sammen med din klasse, og de andre nye studerende på Handelsskolen, deltage i Camp HG. Camp HG bliver afholdt over to dage, hvor du vil komme til at lære dine medstuderende - og måske også dig selv - bedre at kende. I vil der lave forskellige opgaver og øvelser, der kræver samarbejde, engagement og godt humor.

Camp HG har til formål at styrke dine og dine medstuderendes sociale og personlige kompetencer, og give jer alle den bedste start på jeres uddannelse. Det er vigtigt at I som elever trives på skolen, og er glade for at være her, og de sociale relationer har ofte stor Indflydelse på dette, så derfor er de i fokus når Camp HG løber af stablen.

HG Camp

Introfest
Handelsskolen holder to introfester om året. Festerne bliver planlagt i samarbejde med skolens event-elever og Karizma i Slagelse.

Translokation
Når du som elev er færdig med dit forløb hos os, bliver du og din familie inviteret til translokation. Translokationen er en meget traditionsrig dag på Selandia. Dagen består af flere elementer, et af dem er underholdning ved kunstnere der kommer udefra, derudover bliver der også uddelt priser for årets kammerat o.l. Desuden har du også mulighed for at sige farvel til de lærere, du har haft igennem din tid på Handelsskolen.