VEU konsulenter - vi tror på udvikling

Selandia tilbyder gennem VEU konsulenterne at løse udviklingsopgaver som fx kompetenceafklaring, vejledning i forhold til efteruddannelse, samt uddannelsesplanlægning med mere i jeres virksomhed.

I er altid velkomne til at kontakte VEU konsulenten og få en snak om, hvordan I, gennem et valg med efteruddannelse, kan opkvalificere jeres medarbejdere med nye kompetencer, som kan bidrage til at forbedre virksomhedens produktion, effektivitet og service  – og dermed konkurrenceevnen.

En henvendelse til VEU konsulenten vil blive indledt med et afklarende møde, meget gerne hos jer, og en konkret aftale om næste skridt.

VEU konsulenten arbejder på tværs af brancher og uddannelsesinstitutioner, og bistår ved en række forskellige udviklingsopgaver, fx:

  • Sparring, vejledning og rådgivning ved valg af kurser og uddannelse
  • Uddannelsesplanlægning med afsæt i konkret behovsafdækning
  • Sammensætning af kursusforløb på tværs af brancher og organisatoriske tilhørsforhold
  • Planlægning af hele kursushold for virksomheden
  • Økonomi og indgåelse af konkrete leveranceaftaler med virksomheden
  • Orientering om finansierings- og tilskudsmuligheder

Vi har altid et målrettet fokus på virksomhedens- og medarbejdernes behov.

Selandias VEU konsulenter er:

Heidi Davidsen

Tlf.:4133 4831

Mail: heda@sceu.dk

Primære områder inden for:

Landbrugs- & Gartnerskolen, Bygge- & Anlægsskolen, Kokke- & Tjenerskolen

 

Trine Gravlund Jandorf

Tlf.: 4133 4829

Mail: tgja@sceu.dk

Primære områder inden for:

Transport- & Logistikskolen samt Teknik- & Metalskolen