Voksenlærling

Med en voksenlærling i din virksomhed sikrer du dig kvalificeret arbejdskraft og har ovenikøbet mulighed for at få tilskud til lønnen.

Med en voksenlærling i din virksomhed sikrer du dig kvalificeret arbejdskraft og kan få tilskud til lønnen.

Du får højere lønrefusion for voksenlærling.

En voksenlærling skal være fyldt 25 år, når han/hun begynder sin uddannelsesaftale.

Hvis der er tale om et uddannelsesforhold, der er en fortsættelse af et tidligere afbrudt uddannelsesforhold, skal der også have været betalt voksenløn i det uddannelsesforhold, der er blevet afbrudt, med mindre:

  • Der er gået mindst 9 måneder fra afbrydelsen af det gamle uddannelsesforhold til påbegyndelsen af det nye uddannelsesforhold inden for samme uddannelseskode
  • Det tidligere uddannelsesforhold er ophørt som følge af arbejdsgiverens konkurs, virksomhedsophør eller dødsfald
  • Eleven har været i skolepraktik inden for samme uddannelseskode
  • Ved korte del- og restlæreaftaler skal eleven ved uddannelsesaftalens begyndelse være fyldt 25 år. Dette gælder for uddannelsesaftaler, der er startet efter den 1. maj 2010 og fremad. Fx ved første del af uddannelsen er eleven 24 år ved aftalens start og du får almindelig lønrefusionssats udbetalt. Ved den næste uddannelsesaftale er eleven blevet 25 år. Som arbejdsgiver udbetaler du voksenelevløn og vil derfor have ret til voksenelevsats

Eleverne skal have en løn, der ifølge overenskomsten ikke er lavere end lønnen til en ufaglært på området.

Refusion for voksenelever
I 2014 får du refunderet op til 4.490 kr. pr. uge, når dine voksenelever er på skole.

Yderligere information om voksenlærling se her