Vores værdisæt for elever og lærere

Vi vil alle gerne have det godt hver dag, og en måde hvorpå vi får det, er ved at huske på - og praktisere - vores værdisæt.

Handelsskolen arbejder efter et fælles pædagogisk grundlag udarbejdet for Selandia-ceu samt ud fra Selandias vision og mission.
Herudover har Handelsskolen nedenstående værdisæt:

Lærernes værdisæt over for eleverne:

Engagement:

·         Lærerne indgår i et positivt samarbejde med eleverne.

Respekt:

·         Lærerne er opmærksomme på elevernes værdier og normer.

·         Lærerne respekterer elevernes forskellighed.

·         Lærerne overholder aftaler og deadlines.

Udvikling:

·         Lærerne holder sig ajour med udviklingen på arbejdsmarkedet for at inddrage  
          det i undervisningen.

Ansvarlighed:      

·         Lærerne bidrager til fastsættelse og opnåelse af elevernes mål.                  

Åbenhed:

·         Lærerne er åbne over for elevernes ideer.

·         Lærerne kommunikerer ærligt med eleverne.

Elevernes værdisæt over for lærerne: 

Engagement:

·         Eleverne møder velforberedt til timerne.

·         Eleverne viser interesse for undervisningen.

·         Eleverne deltager aktivt i timerne.

Respekt:       

·         Eleverne respekterer lærerne.

·         Eleverne respekterer skolens ordensreglement.

Udvikling:

·         Eleverne udvikler deres faglige viden.

·         Eleverne er åbne over for nye tiltag.

Ansvarlighed:

·         Eleverne møder til tiden.

·         Eleverne er ansvarlige for egen læring.

Åbenhed:

·          Eleverne viser åbenhed over for nye ideer.

Elevernes værdisæt over for hinanden:

Engagement: 

·         Hjælpe hinanden.

·         Deltage aktivt i gruppearbejde.

Respekt:

·         Respektere hinandens holdninger.

·         Respektere hinandens forskelligheder.

·         Ingen mobning.

Udvikling:

·         Vise en god samarbejdsmoral.

Ansvarlighed:

·         Vise ansvar for hinanden fx ved gruppearbejde.

·         Møde velforberedt.

·         Tage ansvar for sig selv og sin egen opførsel.

Åbenhed:

·         Være ærlige over for hinanden.

·         Være loyale over for hinanden.